Μενου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης που προσφέρει στα μέλη της και των συνεργασιών της με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών ξεκίνησε τις πρώτες παρουσιάσεις για την υποστήριξη της εισαγωγής των φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας.

Οι παρουσιάσεις μας στα πανεπιστήμια επικεντρώνονται στις εξής 4 θεματικές ενότητες:

 • Δημιουργία και/ή ενημέρωση βιογραφικού σημειώματος
 • Δημιουργία ή ανανέωση επαγγελματικής διαδικτυακής παρουσίας
 • Δωρεάν εργαλεία για τον νέο επαγγελματία, και
 • Βέλτιστες πρακτικές ορολογικών αναζητήσεων, αλλά και ευρύτερα αναζητήσεων, στο διαδίκτυο.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική απεικόνιση της τρέχουσας πραγματικότητας, να τους ενημερώσουμε σχετικά με τις επιλογές τους ως επαγγελματίες και να τους δείξουμε με ποιον τρόπο μπορούν να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα με επιτυχία, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, βασικός στόχος είναι να προσφέρουμε σε όλες και όλους κίνητρα αλλά και εργαλεία ώστε να ενθαρρυνθούν και να στηριχτούν ψυχολογικά προκειμένου να βρίσκονται σε θέση να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Φέτος, μετά από την συνεχιζόμενη θερμή υποδοχή και ανταπόκριση στη θεματική του βιογραφικού σημειώματος, επεκτείνουμε την παρουσίαση και από μία, γίνεται δύο: στην πρώτη παρουσιάζεται η δομή ενός εστιασμένου βιογραφικού αλλά και οι πληροφορίες που θα πρέπει να έχει ένα βιογραφικό παροχής υπηρεσιών, ενώ στη δεύτερη καλείται το κοινό να δημιουργήσει το βιογραφικό του και να κάνει εξατομικευμένες ερωτήσεις.

Όλες οι παρουσιάσεις μας στα Πανεπιστήμια είναι ανοικτές για τα αρωγά και δόκιμα μέλη μας.

Δείτε παρακάτω πληροφορίες για τις πρώτες παρουσιάσεις του έτους.

Δημιουργία και επικαιροποίηση στοιχείων βιογραφικού για μεταφραστές (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρώτη παρουσίαση, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 6:30 – 8:30 μ.μ.)  

H ομάδα DfltiVoice και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΕΜ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, διοργάνωσαν webinar με τίτλο «Δημιουργία/Επικαιροποίηση βιογραφικού: Βέλτιστες πρακτικές».

Ομιλητές:

 • Δημήτρης Μουτάφης, Ταμίας ΠΕΜ, επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς και Βέλτιστων Πρακτικών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν τα εξής θέματα:

 • Ο σκοπός, η μεθοδολογία, τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της δημιουργίας ενός καθολικού βιογραφικού
 • Ο σκοπός, η  μεθοδολογία, τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της δημιουργίας ενός στοχευμένου βιογραφικού
 • Ο σκοπός, η δομή και οι πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχει ένα στοχευμένο βιογραφικό σημείωμα για τον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών
 • Βέλτιστες πρακτικές για τη σύνταξη ενός ελκυστικού βιογραφικού για σύναψη συνεργασιών στον χώρο της Μετάφρασης και της Διερμηνείας

 

Δημιουργία και ανανέωση επαγγελματικής παρουσίας στο διαδίκτυο – Δημιουργία και επικαιροποίηση στοιχείων βιογραφικού για μεταφραστές (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διπλή εκδήλωση, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, 10:00 – 13:30)  

Το εργαστήριο Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας (TICL) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, συνεχίζοντας τη θεσμική συνεργασία του με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) με εμπλουτισμένο κύκλο σεμιναρίων που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD) της ΠΕΜ, διοργάνωσε δια ζώσης εκδήλωση με 2 σεμινάρια ενημέρωσης σε φοιτητές του εργαστηρίου Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας (TICL) με τίτλο “CV Clinic – Digital Presence 2.0 Βέλτιστες πρακτικές”.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ, κυρία Κυριακή Κουρούνη.

Ομιλητές:

 • Αναστασία Γιαγκοπούλου, Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) – Δημιουργία και ανανέωση επαγγελματικής παρουσίας στο διαδίκτυο
 • Δημήτρης Μουτάφης, Ταμίας της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ), επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς και Βέλτιστων Πρακτικών – Δημιουργία και επικαιροποίηση στοιχείων βιογραφικού για μεταφραστές

Συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές και η διάρκεια της εκδήλωσης έφτασε σχεδόν τις 4 ώρες.

Θεματολογία της εκδήλωσης

Η εκδήλωση χωρίστηκε σε δύο μέρη:

Α’ μέρος – Σύνταξη βιογραφικού (Δ. Μουτάφης)

Παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές σύνταξης ενός ελκυστικού βιογραφικού για σύναψη συνεργασιών στον χώρο της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, οι προκλήσεις της δημιουργίας ενός καθολικού βιογραφικού, καθώς και τα πλεονεκτήματα ενός στοχευμένου βιογραφικού.

 

 

 

 

Β’ μέρος – Επαγγελματική παρουσία στο διαδίκτυο (Α. Γιαγκοπούλου)

Παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό-και την ανανέωση-επαγγελματικής και ανταγωνιστικής ψηφιακής παρουσίας σε θεωρητικό επίπεδο σε συνδυασμό με πρακτικά παραδείγματα.

     

Όλα τα θέματα συνδέθηκαν με πρακτικά παραδείγματα, ώστε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν καλύτερα πώς μπορούν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο έξυπνες επιλογές και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα διαθέσιμα υφιστάμενα εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε αμείωτο μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, με πληθώρα ερωτήσεων τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το τέλος των παρουσιάσεων.

Δημιουργία και επικαιροποίηση στοιχείων βιογραφικού για μεταφραστές (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεύτερη παρουσίαση, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, 6:00 – 8:00 μ.μ.)  

H ομάδα DfltiVoice και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΕΜ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, διοργάνωσαν το 2ο webinar με τίτλο «Δημιουργία/Επικαιροποίηση βιογραφικού: Βέλτιστες πρακτικές».

Ομιλητής:

 • Δημήτρης Μουτάφης, Ταμίας ΠΕΜ, επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς και Βέλτιστων Πρακτικών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάστηκαν 2 πραγματικά βιογραφικά σημειώματα και αναλύθηκαν όλα τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα, ώστε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν καλύτερα πώς μπορούν να συντάσσουν και να διαμορφώνουν το βιογραφικό τους σημείωμα με έξυπνο τρόπο και να το βελτιστοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα υφιστάμενα εργαλεία, με σκοπό τη σύνταξη ενός ελκυστικού βιογραφικού για σύναψη συνεργασιών στον χώρο της Μετάφρασης και της Διερμηνείας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μαθαίνω περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο